samedi 19 octobre 2013

حُكومة وْزير لْكُلْ مليونْ

عْطاوْني عْصا وَاقيلَ عودْ

مْغَلْفنُو بَحْريرْ الدُودْ

قالوا ليَ ضْرب ثْلاثة فَثْلاثهْ

تعْطيكْ تسعودْ

قُلتْ ليهمْ أَ لَعبادْ

تَسْعودْ و ثلاثهْ راهْ رَقَمْ طْريقْ مسدُودْ

تَسْعُودْ أُ ثْلاثينْ عْليها رَبْعينْ احْجابْ و احْجابْ مَنْ العينْ

جَمْعُو فيها العفاريتْ والتماسيحْ أُ بنكيرانْ مَسكينْ

ا زَادُوا فيها بَعضْ الوُزراءْ المُنتدبينْ

دَاكْ الشي كُلُو فْرَمْشةْ العينْ

حتى صَبْحَتْ كْبَرْ منْ حُكومَةْ الصينْ

ورغم ذلك مْشَى سي العثْماني فَالرجلينْ

والتقنوقراطْ شدُوا لبلايصْ المُهمينْ

حُكومهْ فعلا في المنْزلهْ بيْن المنزلتيْن

بْلَا حكومهْ كُنا مَزْيانينْ

والميزانيهْ خففْنا عْليها فالْحينْ

وَبَفْلوسْ الحُكومهْ والبرلمانْ نْخَدْمُو المُعطلينْ

ونعْطيوْ المسؤوليهْ للناسْ لمْرفْحينْ

باشْ ما يْمدُو اديهمْ لفلوسْ الكَادْحينْ

هذا إلى كانوا فعْلا منْ ارْجالْ الصالْحينْ

واشْ كلكمْ مْعاَيَا مَتافْقين ْ؟

ولا أنا غيرْ كنحلمْ أَ مسْكينْ !!!!حُكومة وْزير لْكُلْ مليونْ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire